Κυρώσεις: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ένα εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ώστε να διευκολύνει την καταγγελία τυχόν παραβιάσεων των κυρώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα εγκαινίασε ένα εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα διευκολύνει την καταγγελία τυχόν παραβιάσεων των κυρώσεων. Πρόκειται για μια ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από όλο τον κόσμο για να καταγγέλλουν ανώνυμα παλαιότερες, εν εξελίξει ή προγραμματισμένες παραβιάσεις των κυρώσεων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται το εργαλείο, δεσμεύεται να προστατεύσει την ταυτότητα των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι, παρά τον κίνδυνο, αποφασίζουν να καταγγείλουν παραβιάσεις των κυρώσεων.

Το εργαλείο εξαγγέλθηκε με την ανακοίνωση του Ιανουαρίου 2021 για την προώθηση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το εργαλείο ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία της Επιτροπής να στηρίξει πλήρως την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των κυρώσεων της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει πάνω από 40 καθεστώτα κυρώσεων και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την ορθή εφαρμογή και επιβολή τους, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής της καταστρατήγησης και της αποφυγής των κυρώσεων. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της επιβολής των κυρώσεων της ΕΕ σε όλη την Ένωση. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι πληροφορίες που έλαβε από μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος είναι αξιόπιστες, θα κοινοποιεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών την ανωνυμοποιημένη καταγγελία και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την εσωτερική έρευνα της υπόθεσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1541/MEX_22_1541_EN.pdf

Το εργαλείο για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, καθώς και περισσότερες σχετικές πληροφορίες, είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο