Μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ χάρη στη στήριξη της ΕΕ, όπως φαίνεται από τη νέα έκθεση για τη συνοχή

Η πολιτική συνοχής συνέβαλε στη μείωση των εδαφικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, όπως φαίνεται από την 8η έκθεση για τη συνοχή που δημοσίευσε η Επιτροπή. Χάρη στα κονδύλια συνοχής το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών αναμένεται να αυξηθεί κατά έως και 5 % έως το 2023. Οι ίδιες επενδύσεις συνέβαλαν επίσης στη μείωση κατά 3,5 % της διαφοράς μεταξύ του 10 % των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και του 10 % των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών.

Όπως επίσης δείχνει η έκθεση, χάρη στην ευελιξία της η πολιτική συνοχής παρείχε με πολυπόθητη στήριξη με εξαιρετικά άμεσο τρόπο στα κράτη μέλη, στις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές εν μέσω οικονομικής επιβράδυνσης και της χειρότερης κρίσης των τελευταίων ετών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_762/IP_22_762_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο