Μετάβαση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ στο επόμενο επίπεδο: καινοτόμες ιδέες για μια σύγχρονη και αποτελεσματική τελωνειακή ένωση που παρουσίασε η «ομάδα σοφών»

Η ομάδα σοφών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση (WPG) παρουσίασε έκθεση που θα τροφοδοτήσει μια ευρεία, διοργανική συζήτηση σχετικά με το μέλλον της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ. Η ομάδα εργασίας διορίστηκε από τον Επίτροπο κ. Πάολο Τζεντιλόνι τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους για να προτείνει καινοτόμες λύσεις στα πλέον πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η τελωνειακή ένωση.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τελωνειακή ένωση πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων, όπως ο αυξανόμενος όγκος των εμπορικών συναλλαγών και τα νέα μοντέλα συναλλαγών, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η πράσινη μετάβαση, το εξελισσόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2181/IP_22_2181_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο