Μηδενικά απόβλητα: Ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Waste bin full of e waste

Η Επιτροπή ξεκίνησε μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις παρατηρήσεις που θα συγκεντρώσει για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της οδηγίας, η οποία εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2002 και αναθεωρήθηκε το 2012, για νέες προκλήσεις, όπως η πρόσβαση σε βασικές πρώτες ύλες, η αυξημένη κατανάλωση και η ψηφιοποίηση.

Η Επιτροπή ζητεί ανατροφοδότηση για να ταυτοποιηθεί ο εξοπλισμός που περιέχει κρίσιμες πρώτες ύλες και σχετικά με τις υφιστάμενες πρακτικές ανακύκλωσης για τα υλικά αυτά. Η αξιολόγηση θα εντοπίσει επίσης τις αδυναμίες στην εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας. Η Επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας, ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες αποβλήτων στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία, είναι επικίνδυνα και μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Από την άλλη τα απόβλητα αυτά περιέχουν πολύτιμες και απαραίτητες πρώτες ύλες, η ανάκτηση των οποίων είναι αναγκαία για την προώθηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3322/MEX_23_3322_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο