Νέα γενιά ομάδων Ευρωπαίων πολιτών: Η Επιτροπή φιλοξενεί πάνελ για τη μαθησιακή κινητικότητα

learning mobility

Η Επιτροπή δρομολογεί μια νέα ομάδα πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας πολίτες από τα 27 κράτη μέλη θα συζητήσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μαθησιακή κινητικότητα μπορεί να καταστεί διαθέσιμη σε όλους στην ΕΕ. Η ομάδα πολιτών για τη μαθησιακή κινητικότητα θα συνεδριάσει τρεις φορές μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2023. Πρόκειται για μία από τις ομάδες πολιτών νέας γενιάς που δρομολογήθηκαν ως συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Επιτροπής σε ορισμένους βασικούς τομείς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1289/IP_23_1289_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο