Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2023 για τις κρατικές ενισχύσεις καταδεικνύει μείωση των δαπανών για κρατικές ενισχύσεις το 2022, ενώ συνεχίστηκε η στήριξη των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης

State aid Scoreboard

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων του 2023 για τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος αφορά τις δαπάνες για κρατικές ενισχύσεις το 2022. Παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των δαπανών για κρατικές ενισχύσεις στην ΕΕ με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Η έκδοση του 2023 καταδεικνύει ότι, παρά τη σημαντική μείωση των δαπανών για κρατικές ενισχύσεις το 2022 σε σύγκριση με το 2021, τα κράτη μέλη συνέχισαν να στηρίζουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις κρίσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το 2022 τα κράτη μέλη ανέφεραν δαπάνες για κρατικές ενισχύσεις ύψους περίπου 228 δισ. ευρώ για όλους τους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα οποία σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και όλων των άλλων μέτρων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1,4 % του ΑΕΠ της ΕΕ το 2022 και αντιπροσωπεύει μείωση κατά 34,8 % σε σύγκριση με το 2021, όταν οι δαπάνες ανήλθαν σε 349,7 δισ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 33,6 % αυτής της στήριξης (76,65 δισ. ευρώ) βοήθησε τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού να παραμείνουν βιώσιμες, ενώ το 17 % (39,33 δισ. ευρώ) αντιστοιχούσε σε μέτρα που θεσπίστηκαν για την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1890/IP_24_1890_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο