Οι διεθνείς προμηθευτές προσφέρουν σχεδόν 100 bcm φυσικού αερίου στους Ευρωπαίους καταναλωτές στο πλαίσιο του πρώτου μεσοπρόθεσμου διαγωνισμού της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ

Energy Platform

Ο πρώτος μεσοπρόθεσμος διαγωνισμός για την αγορά φυσικού αερίου στο πλαίσιο της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ έκλεισε χθες το βράδυ προσελκύοντας προσφορές συνολικού όγκου 97,4 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου, ποσότητα που ανταποκρίνεται στη ζήτηση των Ευρωπαίων καταναλωτών. Μέσω του μηχανισμού AggregateEU, η Επιτροπή συγκέντρωσε την περασμένη εβδομάδα 34 bcm ζήτησης αερίου από 19 εταιρείες. Οι όγκοι αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο διαγωνισμού και οι ποσότητες που προσφέρθηκαν προς προμήθεια είναι σχεδόν τριπλάσιες της ζήτησης. Οι προμηθευτές και οι καταναλωτές έχουν πλέον αντιστοιχιστεί μέσω της πλατφόρμας AggregateEU και οι εταιρείες θα μπορούν να αρχίσουν συμβατικές διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη θετικό ορόσημο για το έργο της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ. Μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο. Οι προσφορές υπερβαίνουν τη συλλογική ζήτηση και είναι μάλιστα υπερτριπλάσιες αυτής! Πρόκειται για ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το AggregateEU έχει αναδειχθεί σε μια δυναμική αγορά για τους αγοραστές και για αξιόπιστους διεθνείς προμηθευτές φυσικού αερίου, και ότι στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας διατηρώντας τις τιμές σταθερές προς όφελος των καταναλωτών.»

Στο πλαίσιο του πρώτου μεσοπρόθεσμου διαγωνισμού, οι αγοραστές μπορούσαν να υποβάλουν τη ζήτηση αερίου για πολλαπλές 6μηνες περιόδους, για μέχρι 5 έτη, από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2029. Ο μεσοπρόθεσμος διαγωνισμός είναι μια νέα υπηρεσία, την οποία προσφέρει η Επιτροπή στο πλαίσιο του AggregateEU για την αντιστοίχιση αγοραστών και πωλητών πέραν της βραχυπρόθεσμης κρίσης, την οποία αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια των τελευταίων δύο χειμώνων. Το νέο αυτό προϊόν έχει σκοπό να εξασφαλίσει στις συμμετέχουσες εταιρείες σταθερότητα και προβλεψιμότητα εφοδιασμού κατά τα επόμενα έτη και βασίζεται στον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων που δημιουργήθηκε το 2023.

Θα ακολουθήσουν και άλλοι διαγωνισμοί, τόσο βραχυπρόθεσμοι όσο και μεσοπρόθεσμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο τέλος του περασμένου έτους, οι συννομοθέτες της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία επί της δέσμης μέτρων για το υδρογόνο και τα απανθρακοποιημένα αέρια, η οποία θα μετατρέψει την από κοινού αγορά αερίου σε μόνιμο μέσο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_1224/MEX_24_1224_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο