Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για έναν νέο ολοκληρωμένο οργανισμό

EU Drugs Agency
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή ενισχυμένης εντολής για τη σύσταση νέου Οργανισμού της ΕΕ για τα Ναρκωτικά. Ο νέος οργανισμός βασίζεται στα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Με αυτή την ενισχυμένη εντολή, ο Οργανισμός της ΕΕ για τα Ναρκωτικά θα αναλάβει νέα καθήκοντα. Μεταξύ άλλων, θα εκδίδει προειδοποιήσεις σε περίπτωση που κυκλοφορούν στην αγορά ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, θα εκπονεί αξιολογήσεις απειλών όσον αφορά τα παράνομα ναρκωτικά, θα παρακολουθεί την πολλαπλή χρήση ναρκωτικών και θα λαμβάνει σχετικά μέτρα για την αντιμετώπισή της, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο εγκληματολογικών και τοξικολογικών εργαστηρίων, θα διενεργεί έρευνες για τις αγορές ναρκωτικών και θα παρέχει σχετική στήριξη.

Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2042/MEX_23_2042_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, το δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_1936/IP_23_1936_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο