Περίοδοι πρακτικής άσκησης: Η αξιολόγηση της Επιτροπής αναλύει τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας

Η Επιτροπή δημοσίευσε αξιολόγηση του πλαισίου ποιότητας του 2014 για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, στην οποία εξετάζονται η εφαρμογή του και η συμβολή του στην ενίσχυση της ποιότητας των περιόδων πρακτικής άσκησης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τα πιθανά περιθώρια βελτίωσής του.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τους νέους και τις νέες να αποκτήσουν εμπειρία και να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Το 85 % των ασκούμενων που συμμετείχαν στην έρευνα για την αξιολόγηση ανέφεραν ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης τους έδωσαν τη δυνατότητα να μάθουν πράγματα πολύ χρήσιμα για την επαγγελματική τους πορεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_71/IP_23_71_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο