Πολιτική συνοχής της ΕΕ: πάνω από 1 δισ. ευρώ για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη δίκαιη πράσινη μετάβαση στην Κύπρο κατά την περίοδο 2021-2027

Σε συνέχεια της έγκρισης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, του ενιαίου επιχειρησιακού προγράμματος και του σχεδίου δίκαιης μετάβασης για την Κύπρο, από το 2021 έως το 2027 η ΕΕ θα επενδύσει συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ στη χώρα. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει την επενδυτική στρατηγική της Κύπρου για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική της συνοχή, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, μοντέλου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, το σχέδιο δίκαιης μετάβασης θα μετριάσει τον αντίκτυπο της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Σε συνδυασμό με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που έχει εγκρίνει το πρόγραμμά της για την πολιτική συνοχής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4326/IP_22_4326_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο