Πολιτική συνοχής της ΕΕ: το 2022 τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στήριξαν τις ΜΜΕ, την απασχόληση εκατομμυρίων ατόμων και την παραγωγή καθαρής ενέργειας

Κατά την περίοδο 2014-2020 τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (στο εξής: ΕΔΕΤ) αποδέσμευσαν συνολική επένδυση ύψους 731 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 535 δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, για την προώθηση της διαρκούς κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης, της εδαφικής συνοχής, της κοινωνικής Ευρώπης και της ομαλής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στη συνοπτική έκθεση του 2022 για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_389/IP_23_389_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο