Πράξη για τα δεδομένα: η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για μια δίκαιη και καινοτόμο οικονομία δεδομένων

Data Act

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα δεδομένα, την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η επανάσταση του διαδικτύου των πραγμάτων οδηγεί σε εκθετική ανάπτυξη των δεδομένων και ο προβλεπόμενος όγκος δεδομένων αναμένεται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια. Σημαντικός όγκος βιομηχανικών δεδομένων παραμένει αχρησιμοποίητος, ενώ προσφέρει πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες.

Η πράξη για τα δεδομένα αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας δεδομένων της ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης βιομηχανικών δεδομένων, της βελτιστοποίησης της προσβασιμότητας και της χρήσης τους και της προώθησης μιας ανταγωνιστικής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής αγοράς υπολογιστικού νέφους. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι καρπώνονται τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3491/IP_23_3491_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο