Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή ξεκινά δύο δημόσιες διαβουλεύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Με την πρώτη διαβούλευση, η Επιτροπή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των καταναλωτών (το λεγόμενο δίκτυο ΣΠΚ), βοηθώντας τις αρχές στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από τα ίδια δικαιώματα στο διαδίκτυο, όπως και εκτός διαδικτύου. Με τη δεύτερη διαβούλευση, θα εξετάσει την προσαρμογή των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, ώστε να είναι κατάλληλες για τον διασυνοριακό χαρακτήρα των ψηφιακών αγορών, και τη θέσπιση ευρύτερων εργαλείων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση διαφορών.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώσαμε ότι οι καταναλωτές της ΕΕ στρέφονται όλο και περισσότερο στις διαδικτυακές αγορές, φαινόμενο το οποίο αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Οι καταναλωτές αξίζουν τα ίδια πρότυπα προστασίας στο διαδίκτυο όπως και εκτός διαδικτύου και χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη εκείνων που θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και δίκαιου διαδικτυακού οικοσυστήματος για τους καταναλωτές». 

Η Επιτροπή αναζητά πληροφορίες απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως από καταναλωτές, εμπόρους και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για θέματα προστασίας των καταναλωτών. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών θα τροφοδοτήσουν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή για την υποβολή απόψεων έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5850/MEX_22_5850_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο