Προϋπολογισμός της ΕΕ: ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών και τελωνειακών αρχών για μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα ΕΕ

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να καταστεί η φορολογική και τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καλύτερη και αποτελεσματικότερη.

Η συνεχιζόμενη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών θα δώσει στη ΕΕ τη δυνατότητα να συνεχίσει να προσφέρει στις επιχειρήσεις απρόσκοπτη και εύκολη πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άνθηση του εμπορίου, να προστατεύει τους πολίτες από τα επικίνδυνα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση από τα εξωτερικά μας σύνορα και να εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τα μέσα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4009_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο