Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την αντιμετώπιση των πλέον επειγουσών προκλήσεων

EU budget

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζει μια σειρά πρωτοφανών και απρόβλεπτων προκλήσεων μετά την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) το 2020. Λίγο μετά την έξοδο από μία από τις βαθύτερες παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, η βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε τεράστιες ανθρωπιστικές, οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες.

Μετά την πανδημία η μετανάστευση αυξήθηκε, ασκώντας πιέσεις στις ικανότητες υποδοχής και ενσωμάτωσης των κρατών μελών. Στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα αναλάβουν νέες ευθύνες, οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετο κόστος.

Η έντονη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων είχε αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων λόγω της απότομης αύξησης του κόστους χρηματοδότησης του NextGenerationEU.

Έπειτα από μια σειρά διαταραχών της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την αύξηση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της. Χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας σε τεχνολογίες που είναι κρίσιμες για την παραμονή της Ευρώπης σε ηγετική θέση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3345/IP_23_3345_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο