Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για την εξαίρεση των ανηλίκων από την περίοδο αποδοχής 270 ημερών των πιστοποιητικών εμβολιασμού

Η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού στο πλαίσιο του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες εξαιρούν τους ανηλίκους από την περίοδο αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού για 270 ημέρες μετά την αρχική σειρά εμβολιασμού. Ως εκ τούτου, η τυποποιημένη περίοδος αποδοχής θα περιορίζεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Ενώ η αναμνηστική δόση έχει εγκριθεί κατόπιν σύστασης του EMA από την ηλικία των 12 ετών, επί του παρόντος δεν συνιστούν όλα τα κράτη μέλη τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων σε ανηλίκους.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ είναι η ευελιξία του να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Μετά από συζητήσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας, αποφασίσαμε ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ανηλίκων δεν θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης. Όταν ταξιδεύουν, θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό που έλαβαν μετά την αρχική σειρά εμβολιασμού.»

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου προσέθεσε: «Η πανδημία είναι ακόμα εδώ και ο εμβολιασμός παραμένει ζωτικής σημασίας. Το μήνυμά μας δεν έχει αλλάξει: εμβολιαστείτε και λάβετε την αναμνηστική δόση το συντομότερο δυνατόν. Ο εμβολιασμός σώζει ζωές και είναι καίριας σημασίας για όλους μας.»

Η εξαίρεση για τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών θα εφαρμοστεί σε επίπεδο επαλήθευσης με την προσαρμογή των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των ψηφιακών πιστοποιητικών COVID της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης έως τις 6 Απριλίου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_2162/MEX_22_2162_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ειδικό ιστότοπο : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο