Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει τον αδιάλειπτο εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας, με φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία έγκριση από το Συμβούλιο των προτάσεων που αποβλέπουν, αφενός, στο να εξασφαλίσουν τον αδιάλειπτο μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της Βόρειας Ιρλανδίας με φάρμακα από τη Μεγάλη Βρετανία και, αφετέρου, στο να αντιμετωπίσουν τα συνεχιζόμενα προβλήματα ανεφοδιασμού στην Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα —αγορές που παραδοσιακά προμηθεύονταν φάρμακα από τη Μεγάλη Βρετανία ή μέσω αυτής. Η σημερινή έγκριση αποτελεί συνέχεια της θετικής ψήφου της περασμένης εβδομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις αυτές τον περασμένο Δεκέμβριο, ύστερα από την εκτεταμένη συνεργασία που είχε με τους πολίτες, τη βιομηχανία και άλλους εκπροσώπους των επιχειρήσεων στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τις εκτεταμένες συνομιλίες με την κυβέρνηση του ΗΒ για την εξεύρεση αυτής της μακροχρόνιας λύσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2385/IP_22_2385_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο