Στρατηγική Global Gateway: Η Επιτροπή ανακοινώνει τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας επιχειρήσεων

Global Gateway

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή 60 μελών και 10 παρατηρητών για τη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της στρατηγικής Global Gateway. Στη νέα ομάδα θα συμμετέχουν διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτερα διοικητικά στελέχη ευρωπαϊκών εταιρειών και επιχειρηματικών ενώσεων. Θα στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προώθηση της συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή της στρατηγικής Global Gateway και την ενίσχυση των εμβληματικών έργων της.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Μέσω της στρατηγικής Global Gateway, η ΕΕ συμβάλλει στη μείωση του παγκόσμιου επενδυτικού χάσματος. Προσφέρει βιώσιμες επενδύσεις στην ευημερία και την ασφάλεια των εταίρων μας αλλά και της Ευρώπης. Για την περαιτέρω ενίσχυση των εμβληματικών έργων της στρατηγικής, χρειαζόμαστε και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς πόρους. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway θα μας βοηθήσει να συνεργαστούμε στενότερα και να επιταχύνουμε την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ενισχύοντας την οικονομία των εταίρων μας και της ΕΕ.»

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι καίριας σημασίας για την κινητοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων θα διασφαλίσει ότι οι συνεισφορές από τον ιδιωτικό τομέα λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την εφαρμογή της στρατηγικής Global Gateway. Στόχος είναι να αυξηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων της Global Gateway, οι οποίες καλύπτουν τον ψηφιακό τομέα και τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4520/MEX_23_4520_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_4510/IP_23_4510_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο