Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις Daimler Truck, NextEra Energy και BlackRock

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από την Daimler Truck AG (Γερμανία) και τις NextEra Energy Inc. («NextEra», ΗΠΑ) και BlackRock Financial Management Inc. («BFM», ΗΠΑ). Η κοινή επιχείρηση θα αναπτύξει, θα κατασκευάσει, θα χρηματοδοτήσει, θα έχει στην ιδιοκτησία της και θα εκμεταλλεύεται μια δημόσια διαθέσιμη υποδομή σημείων φόρτισης και εναπόθεσης, κυρίως για βαρέα ηλεκτρικά οχήματα, και θα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στον Καναδά και στις ΗΠΑ. Η Daimler Truck δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση φορτηγών και λεωφορείων.

Η Nextera είναι εταιρεία υποδομών ηλεκτρισμού και ενέργειας. Η BFM προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης χαρτοφυλακίου, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παροχής επενδυτικών συμβουλών. Ελέγχεται από την BlackRock Inc., η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, λόγω της περιορισμένης επίπτωσής της στην αγορά. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5427/MEX_22_5427_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10791.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο