Συμφωνία της Σαμόας: Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπογράφουν νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τα μέλη του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

Samoa Agreement

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέγραψαν νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τα μέλη του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΟΚΑΚΕ), η οποία θα χρησιμεύσει ως γενικό νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις τους κατά την προσεχή εικοσαετία. Η συμφωνία αυτή διαδέχεται τη συμφωνία του Κοτονού και θα είναι γνωστή ως η «συμφωνία της Σαμόας». Η συμφωνία καλύπτει θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέθυνση τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η ειρήνη και η ασφάλεια.

Η ονομασία της συμφωνίας αποφασίστηκε κατά την 46η σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως πριν από την τελετή υπογραφής, επίσης στη Σαμόα.

Η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει κοινές αρχές και καλύπτει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

  • ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και διακυβέρνηση
  • ειρήνη και ασφάλεια
  • ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη
  • βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη
  • περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κλιματική αλλαγή
  • μετανάστευση και κινητικότητα

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5723/IP_23_5723_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο