Τα κράτη μέλη εγκρίνουν την απαγόρευση της δισφαινόλης Α σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Member States endorse ban of Bisphenol A in food contact materials

Λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και τη διασφάλιση όσο το δυνατόν υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας των τροφίμων, τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για απαγόρευση της δισφαινόλης Α (BPA) στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Αυτό σημαίνει ότι, έπειτα από μια περίοδο σταδιακής κατάργησης, αυτή η χημική ουσία δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιείται στα εν λόγω προϊόντα στην ΕΕ.

Η απόφαση βασίζεται σε επιστημονική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δισφαινόλη Α έχει «πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα».

Η απαγόρευση θα ισχύει κυρίως για τη χρήση της δισφαινόλης Α σε συσκευασίες, όπως για την επίστρωση μεταλλικών δοχείων. Θα απαγορευτεί επίσης η χρήση της δισφαινόλης Α σε καταναλωτικά είδη, όπως επαναχρησιμοποιήσιμες πλαστικές φιάλες ποτών, ψύκτες νερού και άλλα μαγειρικά σκεύη.

Η απαγόρευση, η οποία προτάθηκε κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και εκτενών συζητήσεων με όλα τα κράτη μέλη, θα εγκριθεί επίσημα κατόπιν περιόδου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα αρχίσει να ισχύει στα τέλη του 2024.

Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες ασφαλείς εναλλακτικές θα ισχύσουν περιορισμένες εξαιρέσεις και θα εφαρμοστούν μεταβατικές περίοδοι εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των καταναλωτών. Έτσι η βιομηχανία θα μπορέσει να προσαρμοστεί και θα αποφευχθούν πιθανές διαταραχές της αλυσίδας τροφίμων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3243/MEX_24_3243_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο