Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με 145 εκατ. ευρώ το 2024

European Solidarity Corps to support people in need in

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού θα λάβουν σημαντική ώθηση το 2024 χάρη στη νέα ευκαιρία χρηματοδότησης που ενέκρινε η Επιτροπή. Μέσα από μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία καλύπτει το 2024, θα παρασχεθεί στήριξη στις νέες και τους νέους ανά την ΕΕ και πέραν αυτής οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Στους τομείς που καλύπτει η πρόσκληση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι δράσεις κοινωνικής ένταξης, η παροχή βοήθειας σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, η συμβολή στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, η δημοκρατική συμμετοχή και η αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την υγεία.

Για το 2024, η Επιτροπή προσάρμοσε το μοντέλο χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και αύξησε τα ποσά των επιχορηγήσεων ώστε να μετριάσει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα διάφορα έργα εξακολουθεί να είναι επαρκής. Επιπλέον, η νέα πρόσκληση παρέχει κίνητρα για πράσινες μετακινήσεις.

Η νέα έκκληση αποσκοπεί επίσης στη στήριξη της Ουκρανίας, η οποία εξακολουθεί να αμύνεται κατά της ρωσικής εισβολής. Ειδικά έργα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα στηρίξουν τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2024 ανέρχεται σε 145 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρηματοδοτήσει τον εθελοντισμό, έργα αλληλεγγύης υπό την ηγεσία των νέων, ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο συνεισφέρει σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6101/IP_23_6101_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο