Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας προσφέρει στήριξη στους ερευνητές για να διερευνήσουν τις εμπορικές προοπτικές του έργου τους

Πενήντα πέντε (55) υπότροφοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) έλαβαν επιχορηγήσεις του ΕΣΕ για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις εμπορικές ή κοινωνικές προοπτικές των ερευνητικών τους πορισμάτων. Οι εν λόγω συμπληρωματικές επιχορηγήσεις, ύψους 150.000 ευρώ η καθεμία, αποτελούν μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη». Τα επιλεγέντα έργα καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα τη χρήση ηχητικών πεδίων για τον διαχωρισμό των συστατικών του αίματος ως εναλλακτικής λύσης αντί της φυγοκέντρησης, καθώς και ένα νέο είδος δεικτών χρόνου-θερμοκρασίας για την ψυκτική αλυσίδα μεταφοράς τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων όπως εμβολίων.

Τα νέα έργα θα υλοποιηθούν σε 14 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από το 2011, το ΕΣΕ έχει χρηματοδοτήσει περίπου 1.575 επιχορηγήσεις για την απόδειξη της αρχής λειτουργίας. Αυτά τα πρόσθετα κονδύλια βοηθούν τους υπότροφους του ΕΣΕ να επαληθεύσουν την πρακτική βιωσιμότητα των επιστημονικών ιδεών, να διερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να προετοιμάσουν αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός γι’ αυτό το είδος χρηματοδότησης το 2022 ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5368/MEX_22_5368_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ : https://erc.europa.eu/news/second-round-recipients-2022-proof-concept-call-2-funding

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο