Το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης επιβεβαιώνει την παράταση άπαξ των ισχυόντων κανόνων καταγωγής για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες

Charging,Plug,In,An,Electric,Car,With,Flag,Of,The

Το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε απόφαση για τριετή παράταση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, των ισχυόντων κανόνων καταγωγής για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες. Η απόφαση αποτελεί συνέχεια πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο νωρίτερα σήμερα.

Οι κανόνες καταγωγής για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες στο πλαίσιο της ΣΕΣ σχεδιάστηκαν το 2020 με σκοπό την παροχή κινήτρων για επενδύσεις στην ικανότητα κατασκευής μπαταριών της ΕΕ. Περιστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί το 2020 —μεταξύ άλλων η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο αντίκτυπος της COVID-19 στις αλυσίδες εφοδιασμού και ο αυξημένος ανταγωνισμός από νέα διεθνή καθεστώτα στήριξης μέσω επιδοτήσεων— οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου η κλιμάκωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπαταριών ήταν βραδύτερη από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Η σημερινή πρόταση εγκρίθηκε σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, και υπό το πρίσμα των ανησυχιών που εξέφρασαν οι κλάδοι της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, των μπαταριών και των χημικών προϊόντων, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πρόκειται για παράταση άπαξ που δεν μπορεί να ανανεωθεί, καθώς το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης δεν έχει πλέον την εξουσία να τροποποιήσει τους κανόνες αυτούς έως το 2032. Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία της ΕΕ πρέπει τώρα να εντείνει τις επενδύσεις της για να αυξήσει και να εμβαθύνει τις ικανότητες παραγωγής μπαταριών της. Επιπλέον, η βιομηχανία πρέπει να αξιολογήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της για να διασφαλίσει ότι τα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο συναρμολογούνται με μπαταρίες καταγωγής ΕΕ (ή καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου), προκειμένου να συμμορφώνονται με τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6707/IP_23_6707_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο