Βιώσιμη κινητικότητα: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με μια πρωτοβουλία για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα πρωτοβουλία που θα διευκολύνει τη μέτρηση και τη σύγκριση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Η κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών από τις μεταφορές («CountEmissions EU») θα συμβάλει στον συνεπή και ομοιόμορφο υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές και την εφοδιαστική από πόρτα σε πόρτα, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς, τον κλάδο ή τη χώρα εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η πρωτοβουλία αυτή θα ενθαρρύνει τους μεταφορείς να μετρούν τις εκπομπές τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποστολείς, τους επιβάτες, τους διαδικτυακούς πελάτες και τις δημόσιες αρχές να κάνουν ενημερωμένες και πιο βιώσιμες επιλογές όσον αφορά τα ταξίδια τους, την παράδοση ειδών ή τις υπηρεσίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου και καλούνται να συνεισφέρουν την άποψή τους σ’ αυτή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τις επιχειρήσεις έως τους επιβάτες και τους καταναλωτές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4784/MEX_22_4784_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο