Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλες τις επιγραμμικές πλατφόρμες στην ΕΕ

Digital Services Act package

Στις 17 Φεβρουαρίου, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει το επιγραμμικό περιβάλλον ασφαλέστερο, δικαιότερο και διαφανέστερο, αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλους τους διαδικτυακούς μεσάζοντες στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι χρήστες της ΕΕ προστατεύονται καλύτερα από παράνομα αγαθά και περιεχόμενο και προστατεύονται τα δικαιώματά τους σε επιγραμμικές πλατφόρμες όπου συνδέονται με άλλους χρήστες, ανταλλάσσουν πληροφορίες ή αγοράζουν προϊόντα.

Νέες αρμοδιότητες για τις πλατφόρμες και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες
Όλες οι επιγραμμικές πλατφόρμες με χρήστες στην ΕΕ, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατ. EUR, πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα για:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_881/IP_24_881_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο