Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλοία, ώστε να καταστεί καθαρότερες οι ευρωπαϊκές θάλασσες

make European seas cleaner

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για αδικήματα ρύπανσης. Οι συννομοθέτες συμφώνησαν να ευθυγραμμίσουν την οδηγία με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (Marpol) και να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτει περισσότερα είδη ρυπογόνων ουσιών που απορρίπτονται στη θάλασσα, όπως τα λύματα και τα απορρίμματα.

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη διαφάνεια καθιστώντας διαθέσιμες στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τα αδικήματα ρύπανσης στις ευρωπαϊκές θάλασσες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι παράκτιες αρχές επαλήθευσαν πιθανή διαρροή μετά από προειδοποίηση μέσω δορυφορικής επιτήρησης θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_823/IP_24_823_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο