Ανθρωπιστική βοήθεια: Η ΕΕ αυξάνει τη χρηματοδότηση σε 1,7 δισ. ευρώ για το 2023

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται ολοένα και περισσότερο παγκοσμίως, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη, εγκρίνοντας τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 1,7 δισ. ευρώ για το 2023.

Οι ανθρωπογενείς ανθρωπιστικές κρίσεις, οι οποίες προκύπτουν από πολέμους που συχνά έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι συγκρούσεις και οι εξάρσεις βίας, αποτελούν την κύρια πηγή ανθρωπιστικών αναγκών στον κόσμο. Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ βοηθά εκατομμύρια ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των βιαίως εκτοπισμένων ατόμων ή των εγκλωβισμένων πληθυσμών, καθώς και τις κοινότητες υποδοχής. Οι ανάγκες που προκύπτουν από τέτοιες κρίσεις συχνά επιδεινώνονται περαιτέρω από καταστροφές που προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους, όπως ξηρασία ή πλημμύρες, που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_266/MEX_23_266_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_253/IP_23_253_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο