Βιώσιμη αλιεία: Περισσότερα περιπολικά σκάφη για την ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης της αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) —ο οργανισμός της ΕΕ που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των αυστηρότερων κοινών προτύπων όσον αφορά τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής— παρουσίασε σήμερα τρία νέα περιπολικά σκάφη, τα οποία θα ενισχύσουν τις αλιευτικές επιθεωρήσεις στα ευρωπαϊκά και διεθνή ύδατα. Τα σκάφη αυτά θα αυξήσουν την επιχειρησιακή ικανότητα της EFCA στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Τα σκάφη αυτά διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλιείας μας και στην προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους αλιείς μας. Ενισχύουν τα εργαλεία επιθεώρησης της αλιείας της ΕΕ. Τα νέα σκάφη θα συμβάλουν σημαντικά στον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και πέραν αυτών, καθώς και στην επίτευξη των στόχων μας.»

Τα νέα σκάφη θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ως αλιευτικά περιπολικά σκάφη στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Στόχος είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να οργανώσουν δραστηριότητες επιχειρησιακού συντονισμού μέσω των διαφόρων κοινών σχεδίων ανάπτυξης μέσων της EFCA στις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ, καθώς και στο πλαίσιο ορισμένων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας. 

Τα σκάφη, που ονομάζονται «Ocean Guardian», «Ocean Protector» και «Ocean Sentinel» και φέρουν πορτογαλική σημαία, θα εκτελούν και άλλα καθήκοντα ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας επιτήρησης και της αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_250/MEX_23_250_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου της EFCA : https://www.efca.europa.eu/en/content/pressroom/efca%C2%B4s-newly-chartered-eu-fisheries-patrol-vessels-are-ready-go-sea

________________________________________________________________________________

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο