Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εκδίδει νέους οριζόντιους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία και νέες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές

Antitrust

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένους οριζόντιους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία για τις συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης και τις συμφωνίες εξειδίκευσης (HBER), οι οποίοι συνοδεύονται από αναθεωρημένες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης και επανεξέτασης των ισχυόντων κανόνων. Οι αναθεωρημένοι οριζόντιοι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία και οι συναφείς κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στις επιχειρήσεις σαφέστερες και επικαιροποιημένες κατευθύνσεις ώστε να τις βοηθήσουν στην αξιολόγηση της συμβατότητας των συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας που συνάπτουν με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι νέοι οριζόντιοι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2023, ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2990/IP_23_2990_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο