Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών ελέγχων στον κλάδο των διαδικτυακών υπηρεσιών παράδοσης τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και άλλων καταναλωτικών αγαθών σε δύο κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να έχουν παραβιάσει το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαγορεύει τις συμπράξεις και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές. Τους υπαλλήλους της Επιτροπής συνόδευαν ομόλογοί τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Η έρευνα αφορά εικαζόμενη συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική για την κατανομή των εθνικών αγορών διαδικτυακής παραγγελίας και παράδοσης τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και άλλων καταναλωτικών αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις αποτελούν προκαταρκτικό βήμα για εικαζόμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4345/IP_22_4345_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο