Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να σχολιάσουν τα σχέδια προτάσεων για το μέλλον του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση και πρόσκληση υποβολής στοιχείων, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα σχέδια προτάσεών της για το μέλλον του καθεστώτος του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (στο εξής: MVBER). Σε αυτά περιλαμβάνονται i) σχέδιο κανονισμού για την παράταση της ισχύος του υφιστάμενου κανονισμού MVBER κατά πέντε έτη και ii) σχέδιο ανακοίνωσης που εισάγει στοχευμένες επικαιροποιήσεις των συμπληρωματικών κατευθυντήριων γραμμών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4282/IP_22_4282_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο