Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή παρατείνει τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και επικαιροποιεί τις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές

Motor Vehicle Block Exemption Regulation

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέτεινε τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας («MVBER») κατά πέντε έτη, το οποίο σημαίνει ότι θα εφαρμόζεται πλέον έως την 31η Μαΐου 2028. Επικαιροποίησε επίσης τις συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές για τον εν λόγω τομέα. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να αξιολογούν τη συμβατότητα των κάθετων συμφωνιών τους με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, παράλληλα δε θα διασφαλίζουν ότι οι φορείς της δευτερογενούς αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων αυτοκινήτων, εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα για την επισκευή και τη συντήρηση δεδομένα που παράγονται από τα οχήματα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2248/IP_23_2248_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο