Άσκηση κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την προαγωγή της συνεργασίας και την προώθηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στην ΕΕ

EU cybersecurity

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διοργάνωσαν σήμερα άσκηση κυβερνοασφάλειας με σκοπό την αξιολόγηση και την ενίσχυση των τρεχουσών μεθόδων εργασίας ενόψει των εκλογών του 2024. Οι εθνικοί εταίροι και οι εταίροι της ΕΕ δοκίμασαν τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση κρίσεων και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης ενδεχόμενων περιστατικών κυβερνοασφάλειας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ευρωεκλογές.

Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος των μέτρων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών τον Ιούνιο του 2024. Πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διοργανώθηκε από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA). Η άσκηση αυτή αφενός έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, αφετέρου θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν την ικανότητά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας, καθώς και να συμβάλουν στην επικαιροποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και ορθών πρακτικών σχετικά με την κυβερνοασφάλεια της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην εκλογική διαδικασία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5853/IP_23_5853_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο