Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας

World Day Against Child Labor

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της παιδικής εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Τζουζέπ Μπορέλ εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει εδώ και καιρό τη δέσμευση να εξαλείψει την παιδική εργασία και να διαφυλάξει τα δικαιώματα των παιδιών. Τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, το φαινόμενο αυτό παραμένει πολύ διαδεδομένο παγκοσμίως, όπως και η καταναγκαστική εργασία και άλλες μορφές παιδικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η παιδική εργασία εξακολουθεί να επηρεάζει 160 εκατομμύρια παιδιά, εκ των οποίων τα μισά τελούν υπό εκμετάλλευση στο πλαίσιο επικίνδυνης εργασίας.

Σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την έκκληση του Ντέρμπαν για δράση, και όπως ορίζεται στο Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, τον τερματισμό της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας σε όλες τις μορφές της, έως το 2025.

Στην Ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2021-2024) η εξάλειψη της παιδικής εργασίας τίθεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διάστασής της, ενώ παράλληλα, στο πρώτο Σχέδιο δράσης για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης, προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα παρακολούθησης.

Η ΕΕ φιλοδοξεί να γίνει μέλος της Συμμαχίας 8.7 και είναι αποφασισμένη, μαζί με τους εταίρους της, να επιταχύνει κάθε αναγκαία προσπάθεια για την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν την παιδική τους ηλικία χωρίς να υφίστανται οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης ή κακοποίησης.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3208/MEX_23_3208_EN.pdf

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δήλωση εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_23_3135/STATEMENT_23_3135_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο