Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2018: Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην Ένωση και η αισιοδοξία για το μέλλον

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή και είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Η εμπιστοσύνη στην Ένωση βρίσκεται σε άνοδο, ενώ η στήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν ωφεληθεί από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης, ενώ τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων υποστηρίζουν μια ισχυρή ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο. Τέλος, η πλειονότητα των Ευρωπαίων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, ενώ το ποσοστό που πιστεύει ότι η φωνή του μετράει έφθασε τα υψηλότερα επίπεδα από το 2004. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 28 Μαρτίου και δημοσιεύτηκε σήμερα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο