Ελάχιστο εισόδημα: χρειάζονται αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της απασχόλησης

H Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους για το ελάχιστο εισόδημα στο πλαίσιο της δέσμευσης για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Στην πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για επαρκές ελάχιστο εισόδημα που διασφαλίζει την ενεργό ένταξη προτείνεται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους ελάχιστου εισοδήματος, ώστε να είναι αποτελεσματικότερα και να απαλλάξουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια, ενώ παράλληλα θα προωθούν την ένταξη στην αγορά εργασίας για όσους είναι σε θέση να εργαστούν.

Το ελάχιστο εισόδημα είναι πληρωμές σε χρήματα και βοηθά τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη για να καλύψουν τη διαφορά μέχρι το ποσό που χρειάζονται για να πληρώσουν τους λογαριασμούς και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Είναι πολύ σημαντικό σε περιόδους οικονομικής κάμψης, αφού περιορίζει τη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος για τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Συνήθως συμπληρώνεται με παροχές σε είδος που συνεπάγονται πρόσβαση σε υπηρεσίες και στοχευμένα κίνητρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος δεν είναι ένα παθητικό εργαλείο, αλλά λειτουργούν ως εφαλτήρια για τη βελτίωση των προοπτικών ένταξης και απασχόλησης. Τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος που έχουν σωστό σχεδιασμό επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ της ανακούφισης της φτώχειας, της παροχής κινήτρων για εργασία και της διατήρησης βιώσιμου δημοσιονομικού κόστους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5706/IP_22_5706_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο