Ενόψει της συνόδου κορυφής της Γρανάδας, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των επιτευγμάτων και προσδιορίζει τομείς δράσης για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής, ανταγωνιστικής και βιώσιμης Ευρώπης

EU policies

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, με την οποία συμβάλλει στην επικείμενη συζήτηση των ηγετών στη Γρανάδα σχετικά με μια προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση για την ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, καθώς και με τους πολιτικούς στόχους προτεραιότητας της ΕΕ κατά τα προσεχή έτη. Στην ανακοίνωση γίνεται απολογισμός των επιτευγμάτων και εξετάζονται οι προκλήσεις που μένει να αντιμετωπιστούν για την προώθηση και την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής, ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας, την προστασία των πολιτών της ΕΕ και τη διασφάλιση της ευημερίας τους. Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της Διακήρυξης των Βερσαλλιών, την οποία οι ηγέτες της ΕΕ εξέδωσαν στις 11 Μαρτίου 2022.

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες, όπως η οικοδόμηση μιας πιο καινοτόμου και διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς, η διαφύλαξη της εσωτερικής συνοχής, η προώθηση συμμαχιών με διεθνείς εταίρους και η ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της και της ευρύτερης περιοχής. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την ενίσχυση της οικονομικής και βιομηχανικής της βάσης, προστατεύοντας παράλληλα την οικονομική της ασφάλεια και το μοναδικό κοινωνικό μοντέλο της.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4644/IP_23_4644_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο