Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Νέα μέτρα για την καλύτερη διαχείριση και συντονισμό της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής κυκλοφορίας

better manage and coordinate European rail traffic

Ποια μέτρα προτείνει η Επιτροπή και γιατί;

Οι επιβατικές και οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες λειτουργούν διαφορετικά. Για παράδειγμα, κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες και έχουν διαφορετικές αποστάσεις πέδησης. Για την ασφαλή χρήση και των δύο γραμμών, οι πτητικές λειτουργίες πρέπει να σχεδιάζονται και να συντονίζονται προσεκτικά.

Αυτό το σύνθετο καθήκον ανατίθεται στους διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής. Οι ίδιες οι υπηρεσίες παρέχονται από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Οι διαχειριστές υποδομής πρέπει να βρίσκουν τρόπο για την καλύτερη δυνατή χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου, ικανοποιώντας στο μέτρο του δυνατού όλα τα αιτήματα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα βρίσκουν χρόνο για εργασίες συντήρησης και ανάπτυξης της υποδομής. Η εν λόγω χωρητικότητα υποδομής και διαχείριση της κυκλοφορίας συνεπάγονται ανταλλαγές με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οδηγούν σε χρονοδιάγραμμα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Η διαχείριση της χωρητικότητας και της κυκλοφορίας ρυθμίζεται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε βάρος των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβασή τους στο δίκτυο. Η Επιτροπή προτείνει τώρα την αντικατάσταση του υφιστάμενου πλαισίου της ΕΕ (οδηγία 2012/34/ΕΕ) με ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο. Αυτό θα επιτρέψει στους διαχειριστές υποδομής να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των διαφόρων πελατών σιδηροδρομικών μεταφορών: τα σταθερά ωράρια και η επιλογή της έγκαιρης κράτησης εισιτηρίων για τους επιβάτες, καθώς και οι ευέλικτες σιδηροδρομικές διαδρομές προσαρμοσμένες στις αλυσίδες εφοδιασμού «just-in-time» για τους φορτωτές εμπορευμάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3769/QANDA_23_3769_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο