Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη ναυτιλιακή ασφάλεια

Maritime Security
Γιατί είναι σημαντική η ναυτιλιακή ασφάλεια;
Η ευημερία και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της εξαρτώνται από την ασφάλεια και την προστασία των ωκεανών. Πάνω από το 80 % του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο είτε εξορύσσονται στη θάλασσα είτε μεταφέρονται δια θαλάσσης. Έως και το 99 % των παγκόσμιων ροών δεδομένων διαβιβάζονται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των ωκεανών και η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, ο παγκόσμιος τομέας της ναυτιλίας πρέπει να είναι ασφαλής.

Ενώ η ναυτιλιακή ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ΕΕ όσο και παγκοσμίως, επηρεάζεται όλο και περισσότερο από διάφορες απειλές και προκλήσεις, όπως το διεθνικό έγκλημα, η πειρατεία και άλλες παράνομες δραστηριότητες, οι εδαφικές διαφορές, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές αντιπαλότητες, ο ανταγωνισμός για τους φυσικούς πόρους και οι απειλές για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, μεταξύ άλλων για το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης και για το δικαίωμα του πλου διέλευσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_1482/QANDA_23_1482_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο