Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Εγκρίθηκε ιστορική νομοθεσία για το κλίμα που θα βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει κι άλλο τις εκπομπές ρύπων

European Green Deal

Η Επιτροπή εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την τελική έγκριση μιας σειράς κανονισμών κλιματικής πολιτικής, οι οποίοι είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Μετά τη θετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα, σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε στο Συμβούλιο η νομοθετική διαδικασία για την αναθεωρημένη οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), η οποία περιλαμβάνει πλέον και τις εκπομπές από τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, για ένα νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα ύψους 86,7 δισ. ευρώ που θα στηρίξει τους πλέον ευάλωτους στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, για τον νέο μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), ο οποίος θα διασφαλίσει την επιβολή δίκαιης τιμής στον άνθρακα που εκπέμπεται στο πλαίσιο των εισαγωγών αγαθών, καθώς και για ένα χωριστό σύστημα εμπορίας εκπομπών για τα καύσιμα των οδικών μεταφορών και των κτιρίων. Οι νομοθετικές αυτές πράξεις μπορούν πλέον να τεθούν σε ισχύ, κάτι που είναι απαραίτητο για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η ΕΕ αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σταθερή δέσμευσή της στον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας με στόχο ένα μέλλον που θα εδράζεται στη δικαιοσύνη, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Χάρη σ’ αυτή τη νέα κλιματική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να μειώνει τις εκπομπές και να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στο πλαίσιο της μετάβασης. Στο εξής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δαπανούν το σύνολο των εσόδων τους από την εμπορία εκπομπών σε έργα που σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια και να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, συμπληρώνοντας τις δαπάνες για το κλίμα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα παράσχει ειδική χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη για να βοηθήσει τους ευάλωτους πολίτες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης. Θα αρχίσει να λειτουργεί το 2026 και θα χρηματοδοτηθεί με 65 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συν 25% συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη.

Η συνολική δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55%, που αποσκοπεί στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης, μετά την επίσημη έγκριση τον περασμένο μήνα των προτύπων εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα, των κανόνων σχετικά με τους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τους τομείς εκτός ΣΕΔΕ και την ενίσχυση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα. Επιπλέον, επιτεύχθηκαν προσωρινές συμφωνίες μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και την πρόταση «FuelEU Maritime» για τη χρήση βιώσιμων καύσιμων στη ναυτιλία. Απόψε, θα πραγματοποιηθεί μια νέα συνεδρίαση στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση «ReFuelEU Aviation».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2442/MEX_23_2442_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο