Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει μια νέα πρωτοβουλία για μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης

Η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής για τους μετανάστες στην Ευρώπη».

Οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να αναπτύξει ένα νέο σύστημα για την εθελοντική κατανομή των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ζητούν επίσης δεσμευτικά πρότυπα υποδοχής που θα εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά τη σίτιση, την υγεία,τη στέγαση, την εκπαίδευση και την εργασία.

Η απόφαση καταχώρισης είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1062/IP_23_1062_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο