Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 1,2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας

European Defence Fund E billion
Η Επιτροπή ενέκρινε το τρίτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ), με το οποίο διέθεσε 1,2 δισ. EUR σε συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

Με αυτό το νέο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή αποδεσμεύει νέα χρηματοδότηση για έργα στον τομέα της άμυνας με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογιών. Εισάγει επίσης μια σειρά νέων μέτρων για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος καινοτομίας στον τομέα της άμυνας (EUDIS).

Το ΕΤΑ θα συμβάλει στη μείωση του κατακερματισμού των επενδύσεων στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Θα ενισχύσει επίσης τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και θα προωθήσει τη διαλειτουργικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την έγκριση του παρόντος προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή θα έχει επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού ΕΤΑ, τον Μάιο του 2021.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2021/IP_23_2021_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο