Γεωργία: Η Επιτροπή αναζητά υποψήφιους για συμμετοχή στο νέο παρατηρητήριο της αγοράς λιπασμάτων

EU Fertilisers Market Observatory
Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εγκαινιάσει το 2023 ένα παρατηρητήριο της αγοράς λιπασμάτων της ΕΕ. Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με σκοπό την επίσημη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων πριν από το καλοκαίρι του 2023. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 4 Απριλίου.Το νέο αυτό παρατηρητήριο θα βασιστεί στα παρατηρητήρια αγορών που λειτουργούν ήδη για διάφορους γεωργικούς τομείς, ιδίως για το γάλα, τις καλλιέργειες και τα οπωροκηπευτικά. Οργανώσεις που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενα μέρη από τουλάχιστον 10 κράτη μέλη της ΕΕ και δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ στις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Το παρατηρητήριο, υπό την προεδρία της ΓΔ AGRI, θα απαρτίζεται από έως 20 μέλη που θα διορίζονται για πενταετή θητεία. Μεταξύ άλλων, θα παρέχει πληροφορίες και στοιχεία από πρώτο χέρι σχετικά με την κατάσταση της αγοράς λιπασμάτων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, ενώ τα μέλη του θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές.Τα λιπάσματα είναι πολύ σημαντικά για την επισιτιστική ασφάλεια. Εξαιτίας του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και οι τιμές των τροφίμων επηρεάζονται από τη γενικότερη κρίση που πλήττει τους τομείς των ανόργανων λιπασμάτων και της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο τέλος της περασμένης χρονιάς ένα ευρύ φάσμα δράσεων και κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων, καθώς και για τη μείωση των εξαρτήσεών μας. Η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων πρέπει να επιτευχθεί διασφαλίζοντας παράλληλα τις αποδόσεις των καλλιεργειών.Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_1701/MEX_23_1701_EN.pdfΠερισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση : https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-calls-applications-join-upcoming-eu-fertilisers-market-observatory-2023-03-16_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο