Η ΕΕ αυτοαξιολογεί τις επιδόσεις της στην εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) την αυτοαξιολόγηση της ΕΕ στο πλαίσιο της επανεξέτασης της εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς. Η αυτοαξιολόγηση θα τροφοδοτήσει την έκθεση και τις συστάσεις του UNODC προς την ΕΕ. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς είναι η μόνη νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και στη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας κατά της διαφθοράς. Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, η ΕΕ οφείλει να αξιολογεί τη συμμόρφωση των κανόνων και των πρακτικών της με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις της σύμβασης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις που απαιτούν νομοθετικές, θεσμικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή η πρώτη αυτοαξιολόγηση καλύπτει την ποινικοποίηση και την επιβολή του νόμου, καθώς και τη διεθνή συνεργασία. Αξιολογεί το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς (και δεν καλύπτει την εφαρμογή της σύμβασης από τα κράτη μέλη).

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής, σύμφωνα με τη στρατηγική για την Ένωση Ασφάλειας για την περίοδο 2020-2025 και τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αποτελεί επίσης κεντρικό θέμα των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου. Η διαφθορά οξύνει τις ανισότητες, διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς, υπονομεύει τη χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνική δικαιοσύνη και συνιστά σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η διαφθορά συνιστά, επομένως, σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ και των πολιτών. Γι’ αυτό, η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022, η Επιτροπή το 2023 θα παρουσιάσει μέτρα για την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, με στόχο τη βελτίωση των κανόνων για εγκλήματα όπως ο παράνομος πλουτισμός, η αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταλλάγματος και η κατάχρηση εξουσίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_5812/MEX_22_5812_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο