Η ΕΕ επενδύει 6.2 δισ. ευρώ σε βιώσιμες, ασφαλείς και αποδοτικές υποδομές μεταφορών

EU invests € billion in transport infrastructure

Η Επιτροπή επέλεξε 107 έργα υποδομών μεταφορών για να λάβουν επιχορηγήσεις της ΕΕ ύψους άνω των 6 δισ. EUR από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το μέσο της ΕΕ για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Πάνω από το 80 % της χρηματοδότησης θα στηρίξει έργα που παρέχουν ένα πιο αποδοτικό, πιο οικολογικό και ευφυέστερο δίκτυο σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών και θαλάσσιων οδών κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Επιπλέον, τα έργα θα ενισχύσουν τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, που δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση των εξαγωγών και των εισαγωγών της Ουκρανίας.

Δόθηκε επίσης προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μεγάλων διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων κατά μήκος του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η βασική σήραγγα Brenner (που συνδέει την Ιταλία και την Αυστρία), η Rail Baltica (που συνδέει τα τρία κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία με την υπόλοιπη Ευρώπη), καθώς και το διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γερμανίας και Κάτω Χωρών (Emmerich-Oberhausen).

Οιθαλάσσιοι λιμένες στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της από ξηράς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ελλιμενισμένα σκάφη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3436/IP_23_3436_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο