Η ΕΕ και η UNICEF ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση των παιδιών που ζουν σε καταστάσεις κρίσης

Education in Emergencies
Οι αυξανόμενοι εκτοπισμοί πληθυσμών και οι παρατεταμένες συγκρούσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στα παιδιά και τους νέους παγκοσμίως, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 222 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι σχολικής ηλικίας έχουν ανάγκη για εκπαίδευση. Από αυτούς, τα 78 εκατομμύρια δεν πηγαίνουν στο σχολείο.Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UNICEF απευθύνουν έκκληση για ενίσχυση της συλλογικής δέσμευσης και για αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, ώστε τα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα σε επισφαλείς ανθρωπιστικές συνθήκες να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο ή να επιστρέψουν σε αυτό. Η έκκληση διατυπώθηκε στη Διάσκεψη για την Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ.

Το 2023, η ΕΕ σκοπεύει να διαθέσει 158 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε όλο τον κόσμο. Η ΕΕ διαθέτει το 10 % του αρχικού της προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αντίστοιχο ποσοστό 10 % του αρχικού προϋπολογισμού αναπτυξιακής βοήθειας διατίθεται για την εκπαίδευση. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί μια στέρεη βάση που θα επιτρέψει στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Την περίοδο 2015-2022, η ΕΕ διέθεσε 970 εκατ. ευρώ για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ωφελώντας πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά και νέους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_1821/MEX_23_1821_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1810/IP_23_1810_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο