Η ΕΕ κοινοποιεί την έξοδο από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας και θέτει τέλος στις διαδικασίες διαιτησίας εντός της ΕΕ

EU notifies exit from Energy Charter Treaty

Η ΕΕ έχει κάνει το τελικό βήμα για την έξοδο από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας (ΣΧΕ), μια πολυμερή εμπορική και επενδυτική συμφωνία που εφαρμόζεται στον τομέα της ενέργειας, η οποία δεν είναι συμβατή με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της συμφωνίας του Παρισιού.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή απέστειλαν δύο γραπτές κοινοποιήσεις στην κυβέρνηση της Πορτογαλίας, η οποία είναι ο επίσημος θεματοφύλακας της Συνθήκης, με τις οποίες κοινοποιείται η αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρατόμ αντίστοιχα. Οι αποσύρσεις θα αρχίσουν να ισχύουν σε ένα έτος. Οι κοινοποιήσεις αυτές ακολουθούν τη συμφωνία μεταξύ των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ τον περασμένο μήνα σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για παράλληλη αποχώρηση και εκσυγχρονισμό της Συνθήκης.

Αυτή την εβδομάδα, η Ένωση και τα κράτη μέλη της κατέληξαν επίσης σε επίσημη συμφωνία για τον τερματισμό της συνέχισης των διαδικασιών διαιτησίας εντός της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΧΕ που αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Ειδικότερα, η συμφωνία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει, προς όφελος των δικαστηρίων και των διαιτητικών δικαστηρίων, ότι η ρήτρα διαιτησίας που προβλέπεται στη ΣΧΕ δεν εφαρμόζεται — και ουδέποτε έχει — στις σχέσεις μεταξύ επενδυτή της ΕΕ και χώρας της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3513/IP_24_3513_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο