Η ΕΕ προχωρά στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά

Collection of minerals

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες της για μια συμφωνία σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά (CMA) με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού ΕΕ-ΗΠΑ σε κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Μόνο το 2022 η ΕΕ εξήγαγε κρίσιμες πρώτες ύλες αξίας 8,3 δισ. ευρώ συναφείς με τον εν λόγω κλάδο.

Η σύναψη CMA ΕΕ-ΗΠΑ θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ, ως σύμμαχος, θα αποκτήσει καθεστώς ισοδύναμο με εκείνο των εταίρων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών των ΗΠΑ σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα είναι τότε σε θέση να ανταγωνίζονται στην αγορά των ΗΠΑ επί ίσοις όροις με ανταγωνιστές από τις ΗΠΑ και τρίτες χώρες, όπως η Χιλή, η Δημοκρατία της Κορέας και η Ιαπωνία.

Η CMA ΕΕ-ΗΠΑ θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ σε βιομηχανικούς τομείς στρατηγικής σημασίας. Οι αυστηρές περιβαλλοντικές και εργασιακές διατάξεις θα συμβάλουν στη διασφάλιση μεγαλύτερου εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες που προέρχονται από βιώσιμες πηγές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3214/IP_23_3214_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο