Βιώσιμη αλιεία: πρόοδος όσον αφορά την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού τομέα *

Sustainable fisheries

Η συνολική βιωσιμότητα της αλιείας της ΕΕ έχει βελτιωθεί και λιγότερα αποθέματα υπεραλιεύονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2024». Ταυτόχρονα, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η συνεχής βελτίωση της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές αξιολογήσεις.

Η σημερινή ανακοίνωση περιγράφει τους προσανατολισμούς για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 και ξεκινά διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι προτάσεις θα έχουν ως στόχο να διατηρήσουν τα αποθέματα που έχουν ήδη φθάσει σε βιώσιμα επίπεδα σε αυτά τα επίπεδα και να συμβάλουν στην αποκατάσταση άλλων ιχθυαποθεμάτων.

Βελτιώσεις στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο

Η ανακοίνωση δείχνει ότι τα ιχθυαποθέματα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό βρίσκονται γενικά εντός υγιών ορίων, ενώ η τελευταία αξιολόγηση δείχνει τα καλύτερα μέχρι στιγμής αποτελέσματα όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Ένα ιδιαίτερα θετικό παράδειγμα είναι ο Βισκαϊκός Κόλπος, ο οποίος στην τελευταία αξιολόγηση του 2021 έγινε η πρώτη θαλάσσια περιοχή της ΕΕ χωρίς υπεραλίευση αποθεμάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας αποδίδουν καρπούς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3283/IP_23_3283_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο